ΦΩΝΗΤΙΚΗ

  • Ατομικά μαθήματα
  • Διάρκεια μαθήματος 45′
  • Περιλαμβάνεται θεωρία μουσικής, φωνητική τεχνική και τοποθέτηση, διαφραγματική αναπνοή, πρακτική εξάσκηση
Πάνω