ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΡΟΥΣΤΩΝ

  • Ατομικά μαθήματα / Ομαδικά μαθήματα
  • Τμήμα για παιδιά 7-13 ετών
  • Διάρκεια: 45′ – 60′
  • Περιλαμβάνεται θεωρία μουσικής και τεχνικές παιξίματος
  • Η ύλη προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή
  • Δυνατότητα μελέτης σε ειδικά διαμορφωμένο μελετητήριο στον χώρο της σχολής


  • / επιστροφή στα μαθήματα /