8 Μαΐου 2020

Κιθάρα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ / ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ Ατομικά μαθήματα Διάρκεια: 45′ Περιλαμβάνεται θεωρία μουσικής και τεχνικές παιξίματος Η ύλη προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή Δυνατότητα μελέτης σε ειδικά διαμορφωμένο μελετητήριο στον χώρο της σχολής Υπ. Καθηγητής: Γιώργος Φιλιππόπουλος Περισσότερα
8 Μαΐου 2020

Κιθάρα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ / ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ Ατομικά μαθήματα Διάρκεια: 45′ Περιλαμβάνεται θεωρία μουσικής και τεχνικές παιξίματος Η ύλη προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή Δυνατότητα μελέτης σε ειδικά διαμορφωμένο μελετητήριο στον χώρο της σχολής Υπ. Καθηγητής: Γιώργος Φιλιππόπουλος Περισσότερα
7 Μαΐου 2020

Κιθάρα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ / ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ Ατομικά μαθήματα Διάρκεια: 45′ Περιλαμβάνεται θεωρία μουσικής και τεχνικές παιξίματος Η ύλη προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή Δυνατότητα μελέτης σε ειδικά διαμορφωμένο μελετητήριο στον χώρο της σχολής Υπ. Καθηγητής: Γιώργος Φιλιππόπουλος Περισσότερα
7 Μαΐου 2020

Κιθάρα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ / ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ Ατομικά μαθήματα Διάρκεια: 45′ Περιλαμβάνεται θεωρία μουσικής και τεχνικές παιξίματος Η ύλη προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή Δυνατότητα μελέτης σε ειδικά διαμορφωμένο μελετητήριο στον χώρο της σχολής Υπ. Καθηγητής: Γιώργος Φιλιππόπουλος Περισσότερα
7 Μαΐου 2020

Κιθάρα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ / ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ Ατομικά μαθήματα Διάρκεια: 45′ Περιλαμβάνεται θεωρία μουσικής και τεχνικές παιξίματος Η ύλη προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή Δυνατότητα μελέτης σε ειδικά διαμορφωμένο μελετητήριο στον χώρο της σχολής Υπ. Καθηγητής: Γιώργος Φιλιππόπουλος Περισσότερα
7 Μαΐου 2020

Κιθάρα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ / ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ Ατομικά μαθήματα Διάρκεια: 45′ Περιλαμβάνεται θεωρία μουσικής και τεχνικές παιξίματος Η ύλη προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή Δυνατότητα μελέτης σε ειδικά διαμορφωμένο μελετητήριο στον χώρο της σχολής Υπ. Καθηγητής: Γιώργος Φιλιππόπουλος Περισσότερα
7 Μαΐου 2020

Πιάνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ / ΑΡΜΟΝΙΟΥ Διάρκεια: 45′ Περιλαμβάνεται θεωρία μουσικής και τεχνικές παιξίματος Η ύλη προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή Δυνατότητα μελέτης σε ειδικά διαμορφωμένο μελετητήριο στον χώρο της σχολής Περισσότερα
Πάνω