ΦΩΣΦΩΣ

Κινούμενες κεφαλές

 • Spot
 • Wash
 • Beam
 • Hybrid

Led

 • Par
 • Strobe
 • Bars
 • Κινούμενες κεφαλές
 • Profile
 • Tubes

Κονσόλες φωτισμού

 • Ψηφιακές (Ma lighting, Avolites, Work)
 • Αναλογικές (Atel, Work)
 • Dmx computer software
 • 3D design software

Θεατρικά φώτα

 • Profile
 • Spots
 • Fresnel
 • Pc
 • Par
 • Follow spots
Πάνω