ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Το Δίηχο αναλαμβάνει την οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής εκδηλώσεων

  • Συναυλίες
  • Συνέδρια
  • Εταιρικές εκδηλώσεις
  • Θεατρικές παραστάσεις
  • Χορευτικές παραστάσεις
  • Φεστιβάλ
Πάνω