Λύσεις ηχομείωσης σε βιομηχανικό περιβάλλον.

Είναι γνωστό ότι οι υψηλές στάθμες θορύβου δημιουργούν βραχυχρόνια και μακροχρόνια προβλήματα στην σωματική και ψυχική υγεία των ανθρώπων. Ένα «ήσυχο» εργασιακό περιβάλλον εξασφαλίζει καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους, αυξάνει την αποδοτικότητα, αυξάνει την ικανότητα συγκέντρωσης και έτσι μειώνει τα σφάλματα και τα ατυχήματα στην εργασία όπως και την κόπωση των εργαζομένων.

Ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας (WHO)  έχει δώσει οδηγίες για την υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας για τα όρια έκθεσης και τις επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου έπειτα από έκθεση σε υψηλές στάθμες θορύβου. Οι μηχανικοί της εταιρίας μας αναλαμβάνουν να επισκεφθούν το χώρο σας και ύστερα από επιτόπου παρατήρηση, μετρήσεις και συζήτηση με τους υπεύθυνους προσωπικού αλλά και τους ίδιους τους εργαζόμενους, να μελετήσουν σε βάθος και με υπευθυνότητα το πρόβλημα, να εντοπίσουν την πηγή του και να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις υψηλής απόδοσης, αποτελεσματικότητας και αισθητικής πάντα με γνώμονα την πρακτικότητα, την ευχρηστία και την οικονομία.

Οι συνεργαζόμενοι προμηθευτές υλικών βρίσκονται χρόνια στο χώρο εξασφαλίζουν την ποιότητα και την ταχύτητα στην προμήθεια υλικών τα οποία βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας και συμμορφώνονται με τους διεθνείς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας του εκάστοτε χώρου.

Άρτια καταρτισμένα συνεργεία και μηχανικοί αναλαμβάνουν την κατασκευή και εφαρμογή των λύσεων, την επίβλεψη όπως και τον τελικό έλεγχο για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής και την ικανοποίηση του πελάτη.